ทุกข่าวสาร สถานการณ์ข่าวด่วน ข่าวร้อน

ข่าวการเมือง ข่าววันนี้ บันเทิง ดารา

การบริโภคข่าวในวงจำกัด นับได้ว่าเป็นผลเสียของการชี้แจงข่าวสดพร้อมกับข่าวลักษณะอื่น ๆ August 10, 2015

ผู้บรรยายข่าวหรือแม้กระทั่งผู้รายงานข่าวส่วนใหญ่  คงต้องการจะให้คนไทยทั่วประเทศให้ความสนใจไปกับข่าวสารในปัจจุบัน และด้วยลักษณะของผู้คนที่ไม่ค่อยให้การเกาะติดข่าว จึงเป็นเหตุให้วงการข่าวสารดูแคบลง ไม่ว่าจะเป็น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวสารประจำวัน และข่าวประเภทอื่น ๆ ก็ตาม ถ้าหากมีการตีวงข่าวสารให้ขยายและดูกว้างไกลออกไป ย่อมเป็นช่องทางในการสร้างนิสัย ในส่วนของการเกาะติดที่มีมากเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ คุณประโยชน์จากความรู้สึกบวกกับความสนใจ จึงก่อให้เกิดความพอใจตามมา เมื่อผู้บริโภคข่าวได้เห็นความสำคัญของข่าวมากเพิ่มขึ้นนั่นเอง

 

เมื่อโลกยังคงมีประชาชนที่ไม่มองข้าม การตีวงข่าวสารในปัจจุบัน ที่ถูกคิดว่าเป็นระบบการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าข่าวสารไหนและข่าวสารรูปแบบไหน ที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้รู้ทันเหตุการณ์ได้มากเพิ่มขึ้น ความเร็วกลับมีความหมายมาก ในสังคมข่าวสารส่วนใหญ่ หากความเร็วที่ว่านี้ มาพร้อมด้วยการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ย่อมทำให้เกิดความน่าสนใจมากเพิ่มขึ้น และด้วยรูปแบบที่แตกต่าง เช่น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวสารทันเหตุการณ์ กลับเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกในการเกาะติดอีกส่วนหนึ่งด้วย ความสลักสำคัญของข่าวสารทุกชนิด ย่อมให้ความสำคัญไปพร้อมกับการเกาะติดข่าวทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากมีโอกาสในการเกาะติดข่าวประเภทไหน ก็จะทำการเกาะติดข่าวประเภทนั้น ๆ ไปก่อน และเมื่อมีโอกาสเกาะติดข่าวในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป ก็จะยิ่งเป็นการทราบข่าวสาร และบริโภคข่าวให้เกิดความแน่นอนได้มากอีกเหมือนกัน

 

อีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง สำหรับคนไทยที่ยังคงมีการบริโภคข่าวในวงจำกัด ซึ่งคงมีข้อผิดพลาดทางด้านข้อมูลที่บิดเบือน ส่งผลทำให้ผู้บริโภคข่าวส่วนใหญ่ เข้าใจกับความหมายและความสำคัญในข่าวสารต่าง ๆ ผิดไป การตีวงข่าวสารที่ดูแคบลง จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด แต่ถ้าผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจพร้อมกับข่าวด่วน ข่าวสด และข่าวทุก ๆ ประเภทมากเพิ่มขึ้น ก็ย่อมที่จะได้รับประโยชน์จากวงการข่าวสารต่าง ๆ ได้มากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย