ทุกข่าวสาร สถานการณ์ข่าวด่วน ข่าวร้อน

ข่าวการเมือง ข่าววันนี้ บันเทิง ดารา

ดิจิทัลไทยแลนด์ technologyดิจิตอล ส่งเสริมได้ทุกกิจกรรม June 3, 2016

ล่าสุดเมืองไทยได้มีการจัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สามารถสื่อให้เห็นได้ว่า เมืองไทยพยายามที่จะพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

 

โดยจุดมุ่งหมายของงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ได้สื่อให้เห็นว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถสนับสนุนได้ภายในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งในเรื่องของ อีเลิร์นนิ่ง , อีบุ๊ค รวมถึงเรื่องของสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยคงไม่สามารถเดินทางไปพบหมอได้ แต่ก็ยังคงสามารถใช้โครงข่ายนี้ เพื่อข้ามาดูแลเพื่อจะการรักษาพยาบาลได้โดยตรง และนอกจากนี้ยังคงมีภายในเรื่องของการค้าขายในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเป็นการเดินทางเพื่อทำการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาด พร้อมกับการผลิตสินค้า ซึ่งมีการขายผลิตภัณฑ์ได้น้อย แต่ถ้าว่าเมื่อมีระบบไอซีทีเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมกับระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาในพื้นที่ ผู้ประกอบการทุกรายในชุมชน จะสามารถเข้าใช้บริการได้ พร้อมกับสามารถใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ต่อไป จนกระทั่งทำให้เกิดการสื่อสาร สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศพร้อมกับต่างประเทศ จนกระทั่งส่งผลดีต่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้มากเพิ่มขึ้น

 

ซึ่งทางรัฐบาล โดยกระทรวงไอซีที มีโครงร่างอย่างชัดเจน ว่าในปี 2559 – 2560 จะมีการใช้งบในจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน เพื่อทำการวางโครงข่ายพื้นฐานทั้งหมด ให้กว้างขวาง ทั่วประเทศ ด้วยงบปริมาณ 5 พันล้านบาทแค่นั้น

 

Categories: ข่าว