ทุกข่าวสาร สถานการณ์ข่าวด่วน ข่าวร้อน

ข่าวการเมือง ข่าววันนี้ บันเทิง ดารา

แนวคิดในการการเปลี่ยนแปลงเบี้ยผู้สูงอายุ June 15, 2016

เบี้ยผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมาก ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เริ่มจะมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนจะได้เบี้ยผู้สูงอายุกันแล้ว เดี๋ยวนี้มักมีข่าวออกมาเสมอว่า ยิ่งปัจจุบันได้มีข่าวออกมาว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ผู้ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนการให้ประชุม ในครม. ถึงแนวทางที่จะงดให้เบี้ยยังชีพให้กับคนสูงอายุเดือนละ 600 บาท แก่ผู้ที่ยังมีเงินรายได้มากกว่า 9000 ต่อเดือน พร้อมทั้งผู้ที่มีทรัพย์สินเกิน 3 ล้านบาท ควรที่จะไปมีการให้สวัสดิการเพื่อผู้ที่มีราย  ได้น้อยให้ถูกจุด เช่น รถเมล์ฟรี ควรให้เพื่อผู้ที่เดือดร้อนจริง ๆ

 
ถือได้ว่า เบี้ยผู้สูงอายุ ที่ได้รับนั้น บางท่านอาจไม่เกิดความเดือนร้อน แต่ถ้าว่าก็ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อที่จะเป็นการรักษาสิทธิจึงต้องมีการเลือกสรรสำหรับผู้ที่เดือดร้อนพร้อมกับมีความจำเป็น เนื่องจากในอนาคตข้างหน้าเงินเฟ้ออาจมีมากยิ่งขึ้น และจะสามารถมีการดูแลผู้อื่น ที่มีความจำต้องมีการใช้เงิน เบี้ยผู้สูงอายุ แต่เวลานี้ก็ยังไม่มีการตัดเบี้ยของผู้สูงอายุออก ซึ่งกลายเป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างมากมาย ซึ่งนายวิสุทธิ์ ได้มีการกล่าวไว้ว่า มีการแบ่งแยกของคนสูงอายุจะมีการแบ่งเป็นขั้นตอน แต่จะเป็นขั้นตอนใดที่จะมาเป็นเกณฑ์ในการดูแล
 
เบี้ยผู้สูงอายุ
แต่ถ้าว่าก็ต้องมีการสำรวจ และมีการยืนยันว่าไม่มีการตัดสวัสดิการจนเป็นเหตุให้ส่งผลเสียแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิได้มีความเดือดเนื้อร้อนใจ ส่วนในเรื่อง ไม่รับ เบี้ยผู้สูงอายุ ที่มีเงินรายได้มาก  ก็เป็นเรื่องแนวคิด ยังไม่มีการเริ่มทำแต่อย่างใด ซึ่งเป็นข่าวการเมืองที่มีความน่าสนใจอีกข่าวหนึ่ง